Hasło:

Regulamin serwisu

Zasady ogólne.


1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do usług, świadczonych na stronach www.PobierzSzablon.pl zwany dalej serwisem.
2. Serwis nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu.
3. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z szablonów, skryptów, oprogramowania lub innych materiałów udostępnianych w serwisie.
4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów publikowanych przez Użytkowników.
5. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość stron, do których odsyłają jego Użytkownicy.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich, a także za nieuprawnione użycie tekstu przez inne osoby lub rozpowszechnienie tekstu bez zgody autora.
7. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu.
8. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.
9. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych miedzy użytkownikami serwisu.
10. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.


Rejestracja.


1. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ma ukończone 13 lat.
2. Rejestracja użytkownika dokonywana jest po poprawnym wypełnieniu oraz zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego.
3. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji przyszły użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane kontaktowe niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
5. Zabrania się korzystania z kont innych użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
6. Serwis zapewnia Użytkownikom dostęp do swoich danych, w szczególności do ich modyfikacji lub całkowitego usunięcia z systemu.
7. Użytkownik ma prawo do rezygnacji lub usunięcia konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.
8. Rejestrując się Użytkownik deklaruje akceptację każdego z punktów tego Regulaminu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera, materiałów reklamowych oraz informacji handlowych na adres poczty elektronicznej podany podczas procesu rejestracji lub edycji konta.


Administrowanie Serwisem


1. Administrator ma prawo usuwać wszelkie treści opublikowane przez Użytkownika w Serwisie bez podawania przyczyny oraz informowania Użytkownika. Od decyzji Administratora nie przysługuje Użytkownikowi odwołanie. O tym, czy dana treść, opinia lub ocena narusza powyższe zakazy decyduje ocena Administratora Serwisu.
2. Administrator może zablokować Konto Użytkownikowi w wypadku naruszenia przez Użytkownika zasad użytkowania serwisu, prawa polskiego, norm społecznych, dóbr osób trzecich oraz uczuć religijnych. Administrator może zablokować Konto Użytkownikowi bez podania przyczyny.
3. Administracja zastrzega sobie prawo ograniczania dostępnych w serwisie form i metod wypowiedzi, jeżeli takie ograniczenie uzna za konieczne ze względu na dobro i bezpieczeństwo serwisu oraz dobro i prawa jego użytkowników.
4. PobierzSzablon.pl jest serwisem moderowanym. Oznacza to, że Moderatorzy mogą decydować o usuwaniu wypowiedzi Użytkownika z Serwisu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Serwisu,
2. prawidłowe działanie funkcji serwisu,
3. skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników,
4. utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne,
5. szkody użytkownika wynikające z wejścia w posiadanie danych dostępowych do Konta Użytkownika przez osoby trzecie.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do:
1. wyłączania serwisu bez powiadomienia,
2. wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania,
3. zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu.


Usuniecie konta użytkownika.


1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika:
- który lamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu,
- który reklamuje serwis konkurencyjny,
- którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu,
- który nie zaloguje się w ogóle na swoje konto w ciągu 90 dni, licząc od daty rejestracji.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.


Postanowienia końcowe.


1. Użytkownik uznaje, ze całość praw autorskich szablonów znajdujących się w serwisie, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu należą do serwisu.
2. Użytkownik nie może powielać, sprzedawać, odsprzedawać, odstępować, darować, ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim pobranych szablonów lub innych materiałów będących własnością serwisu - www.PobierzSzablon.pl.
Zainteresowanym szablonami osobom można oczywiście udzielić informacji, że szablony można pobrać z naszego serwisu. 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania, modyfikowania, zmiany zasad lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników.
4. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu.
6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych serwisu.
7. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik deklaruje, że zapoznał się z jego treścią, deklaruje akceptację każdego z punktów tego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.




Polityka prywatności



Gromadzenie danych osobowych


Serwis www.PobierzSzablon.pl. posiada bazę informacji o swoich użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych w korzystaniu z serwisu. Z reguły jest to login i wymagany aktualny adres e-mail. Serwis www.PobierzSzablon.pl. daje możliwość modyfikacji czy całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku


www.PobierzSzablon.pl. nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich użytkowników żadnym podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych czy też dalszego przetwarzania.

Cookies i IP


Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszego serwisu, korzystamy z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkowników oraz zbieramy informacje o adresie IP. Nie udostępnienie ich, bądź skasowanie plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego serwisu, za co www.PobierzSzablon.pl. nie odpowiada


© Copyright 2009 by

PobierzSzablon.pl